lòng em như cát bụi

Advertisement
  1. root

    Full Lòng Em Như Cát Bụi

    Truyện Lòng Em Như Cát Bụi từ Vietwriter.com Yêu thầm mười năm , kết hôn ba năm, suốt mười ba năm Thiệu Thanh Hoà đem lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ dành hết cho Cố Cảnh Thiên. Cho dù Thiệu Thanh Hoà đánh đổi bao nhiêu cũng không bằng một sợi tóc gáy của người hắn yêu. Hắn gỡ đi xương của...
Top Bottom