kể một câu chuyện kết thúc khó đoán

Advertisement
  1. MissYu

    Kể Một Câu Chuyện Kết Thúc Khó Đoán

    1. Xếp hàng chờ mua thuốc tại bệnh viện, một cô ả chen ngang, mọi người góp ý thì cô ta đáp tỉnh bơ:" Vì tôi là người vô văn hoá." Tôi bèn đẩy cô ta ngã xuống đất, cô ta điên tiết quát:" Sao anh đẩy tôi?" Tôi bình thản đáp:" Vì tôi bị khùng." 2. Một đôi tình nhân đang đi trên đường, đột nhiên...
Top Bottom