hồng nương - phu thê vạn năm bất hòa

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Hồng Nương - Phu thê vạn năm bất hòa

    Văn án Truyện nói về chim Hỉ Thước trong truyền thuyết Ngưu Lang- Chức Nữ. Vì bày mưu cho Ngưu Lang và Chức Nữ bỏ trốn, nên bị Ngọc Hoàng giáng xuống trần gian chịu phạt với nhiệm vụ phải hoàn thành phối ngẫu cho một trăm đôi uyên ương mới được trở về thiên đình. Nàng ngược xuôi suốt sáu...
Top Bottom