hoa bỉ ngạn

Advertisement
  1. G

    New U minh tạp lục

    Ngục u minh tăm tối tĩnh mịt,tội nhân ngày đêm chịu khổ hình gào thét không ngừng. Một đám âm sai xum xêu nịnh hót bao quanh thư sinh nọ. - Sinh phán đại nhân hắn là ở trong này ạ. Đầu mục khom lưng dẫn lối vào gian tù thất nơi tầng thứ 18. Hắn mở cửa sắt nặng nề chỉ bằng một tay,thật không ngờ...
Top Bottom