hiểu đi hi đến

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Hiểu Đi Hi Đến

    Hiệp một: Anh bị cô đẩy đến mức đầu bể máu Hiệp hai: Anh bị cô đánh đến mức choáng váng. Nhưng anh vẫn hiểu biết rằng bản thân mình chỉ cần có mình cô. Cô đánh giá anh bằng quan điểm của môn tâm lý học: gian xảo, tự cao tự đại, cho là bản thân mình luôn đúng, tâm lý chắc chắn là kẻ biến thái...
Top Bottom