gặp được em là định mệnh

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

    Truyện Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh từ Vietwriter Cô là 1 cô gái bình thường, bị người cha nhẫn tâm đem bán cho 1 lão già phàm phu để trừ nợ. Xui khiến thế nào để anh gặp được cô, cuộc sống bat đầu đảo lộn. Anh là Tổng Giám đốc của Tập đoàn lớn mạnh toàn quốc, là mẫu người lý tưởng...
Top Bottom