extension

Advertisement
  1. T

    Facebook Protector – Tránh Bị Thêm Vào Các Nhóm Trên Facebook

    Tiện ích mở rộng dành cho Google Chrome giúp ngăn không cho bạn bè thêm bạn vào các nhóm trên Facebook. Gần đây tình trạng tài khoản Facebook cá nhân của người dùng tự động bị bạn bè thêm vào các nhóm trên Facebook một cách vô tội vạ và không thể kiểm soát. Và cách duy nhất để người dùng...
Top Bottom