dunghoiten

Advertisement
  1. H

    New Người Con Gái Khiếm Thính Của Em

    Chap 1: Vì có bác hỏi hoàn cảnh gặp nhau thế nào, nên mình kể lại luôn.Nói đúng ra thì mình cũng dell tốt lành gì như những gì các bác tưởng tượng. Cách đây khoảng 3 tháng, có quen 1 người lớn hơn mình 2 tuổi, nói chung cũng chỉ là... "quen qua đường, chơi cho biết". Thì tự nhận luôn mình cũng...
Top Bottom