đợi ngày mưa đem người trở về

Advertisement
  1. 2L

    New Đợi ngày mưa đem người trở về

    Câu chuyện có thật của một người bạn quen qua face, tôi đã hứa rằng sẽ cho nó một cái kết đẹp. Vì vậy đang lúc tôi chưa thể hoàn thiện được cốt truyện cho mình, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện tình cảm này. Nếu người bạn kia đọc được, vậy cho tôi xin lỗi vì 1 năm rồi tôi mới viết tiếp được kết cho...
Top Bottom