đoản văn

Advertisement
  1. B

    New Đoản Văn Ỷ Thiên

    A. Giới thiệu: Tập hợp những câu chuyện xoay quanh các nhân vật, sự kiện trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của cố nhà văn Kim Dung do mình sáng tác, không có câu chuyện cụ thể vì mình thích gì viết đó thôi. Ai thích thì cứ đọc cho zui. B. Nhân vật: Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn,...
  2. Vietwriter OTP

    New Thiên Thế Khúc

    Gồm 8 truyện ngắn và 4 truyện siêu ngắn. Có ai ủng hộ không nào? Thái Tử Chiêu Hoa - truyện ngắn Kết tóc - siêu ngắn Lang Yêu - siêu ngắn Hóa yêu - siêu ngắn Dị đồng - siêu ngắn Trạc Nguyệt - truyện ngắn #Vy #des: Bún
Top Bottom