đánh rơi quá khứ

Advertisement
  1. M

    Đánh rơi quá khứ - Mie Huyền Phương

    Tên truyện: Đánh rơi quá khứ Tác giả: Mie Huyền Phương. Thể loại: truyện teen, thanh mai trúc mã, OE... Cảnh báo: Viết từ hồi còn ảo tưởng, khá là dở. Nó và cậu chơi thân với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ. Nó khóc, cậu dỗ dành. Nó bị bắt nạt, cậu xông ra bảo vệ. Thậm chí, cậu còn ăn dùm món cà...
Top Bottom