bói chỉ tay tình duyên

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Bói Chỉ Tay Tình Duyên

    Tướng thuật cho rằng, tay ngoài thông tứ chi, trong giáp ngũ tạng của con người, từ ưu nhược điểm của bàn tay có thể đoán biết được thọ yểu, quý tiện, hiền ngu của con người. Vì vậy, người quan tâm đến vấn đề này nên tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về tướng tay là rõ hết. Tình yêu và duyên...
Top Bottom