bảy năm không oán không hối

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Bảy Năm Không Oán Không Hối

    Truyện Bảy Năm Không Oán Không Hối từ Vietwriter Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ đàn em rằng: bằng giá nào cũng phải...
Top Bottom