bạn đã từng mất đi một người bạn

Advertisement
  1. MissYu

    Bạn Đã Từng Mất Đi Một Người Bạn

    1. Tớ còn nhớ, tớ đã từng tự hào khoe cậu với bao nhiêu người. 2. Từ “Bạn thân tôi...” biến thành “Tôi có một người bạn...” 3. Thấy nó post status, định trêu nó một chút, bỗng nhớ ra hiện tại mình làm vậy là không nên nữa, lại yên lặng xóa hết đoạn dài vừa viết. 4. Nó yêu khi nào, tôi không...
Top Bottom