bạn cùng phòng có hay nói mơ không

Advertisement
  1. MissYu

    Bạn Cùng Phòng Có Hay Nói Mơ Không?

    1- Có lần bạn cùng phòng tôi nói mơ: "Bạn học ơi, xin hỏi bạn tên gì?" Sau đó nó tự đổi sang giọng nữ trả lời: "Tôi tên là tiểu Hàm." 2- Bạn cùng phòng tôi chả nói mơ gì cả, chỉ oánh cái rắm cực to đánh thức hết mấy đứa trong phòng dậy thôi. Lúc tôi đang mơ mơ màng màng, lại thấy chính nó chạy...
Top Bottom