bachngocsach

Advertisement
  1. T

    Full Sở Vương Phi

    Giới thiệu: Nàng tên thật là Vân Mộng, là một nữ chiến sĩ an ninh của thế giới hiện đại, gặp nạn mà xuyên không về quá khứ, thời điểm Vương Triều Tây Sở thái bình dưới triều vua Ngọc Càn. Nàng sống lại trong thân thể của Vân Thiên Mộng, đại tiểu thư của Vân Tương Phủ, vốn đã tự tử khi bị từ...
  2. T

    New Kiếm Chủng - Thân Vẫn Chỉ Tiêm

    Giới thiệu: Xà thân khai linh Bất cầu thông thiên triệt địa Chích nguyện thoát thử yêu thân Ngưỡng quan tinh nguyệt nạp thanh linh Du tẩu nhân gian thể thiên tâm Tâm trung nhất lũ chấp trứ niệm Du du thiên tái thành đạo kiếm Trảm tẫn vọng niệm! Tạm dịch: Thân rắn mở linh Chẳng cần thấu trời...
Top Bottom