bạch y nữ đế: vi phu thất sủng rồi?

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    New Bạch Y nữ đế: Vi phu thất sủng rồi?

    + Quyển 1: Những Ngày Nhàn Nhã Tại Địa Phủ. + Quyển 2: Ngân Nguyệt Đại Lục. Tuyết Hàn Y, người thừa kế đời thứ 98 của gia tộc Tuyết Ẩn lánh đời. Bởi từ nhỏ đã được nhận định là bậc Đế Vương nên cô đã phải sống trong những ngày huấn luyện vô cùng gay gắt. Dần dần tính cách cô theo đó cũng lạnh...
Top Bottom