bác sĩ cầm thú

Advertisement
  1. Mod nhà sắc

    Full Bác Sĩ Cầm Thú

    Nhân vật chính: Na Na, Niếp Duy Bình Editor : Tiểu Lộc Hàm , Camnu Văn án : Bác sĩ Niếp ở khoa giải phẫu thần kinh chuyên môn rất giỏi, hắn cầm dao mổ đầu người khác còn thuần thục hơn cả đầu bếp bổ dưa, lại là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của khoa thần kinh, năm mới vừa tròn ba mươi mốt đóa...
Top Bottom