Quan Trường

  Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.
Advertisement
Chàng rể xuất chúng
 • 3.00 star(s) 2 Votes
 • Linh Vân
Chí tôn long tế lục phàm convert
 • 3.00 star(s) 1 Vote
 • Đông Thành Rau Cần
Chap-1116
Ông bố siêu phàm
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Lâu Nghị
Đô thị siêu cấp y thánh convert
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Đoạn Kiều Tàn Tuyết
Chap-3109
Tối cường y thánh convert
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tả Nhĩ Tư Niệm
Chap-3171
Phù Diêu
 • Đoạn Nhận Thiên Nhai
Chương 821
Thanh Đế
 • Kinh Kha Thủ
Chương 2112
Quan Đức
 • Áo Bỉ Gia
Chương 13
Thượng Vị
 • Nhất Tam Thất Cửu
Chương 99
Quan Bảng
 • Ẩn Vi Giả
Chương 1928
Giả Cán Bộ
 • Dương Tử Hiên
Chương 783

Truyện hay

Top Bottom