Browsing: Thục Khách

Thuở hỗn mang, ma giới giết người để tu luyện, nghiệp chướng quá nặng, bị tiên môn truy sát không…