Browsing: ngọt

Thông tin cơ bản Truyện gốc: Vi quang (Ánh sáng nhạt) Tác giả: Kháo Kháo / Sái Cốc Tử Thể…

Thông tin cơ bản Truyện gốc: Tiểu diện than (Tiệm mì nhỏ) Tác giả: Quái Đạo Hồng Đấu Bồng Thể…

Thông tin cơ bản Truyện gốc: Thiên hoàng quý trụ 天潢贵胄 Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多 Thể loại: Cổ đại…